Privacybeleid

Publiek Netwerk BV (hierna Publiek Netwerk) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring geven wij u belangrijke informatie over hoe wij met deze gegevens omgaan. In dit verband is het belangrijk om te weten dat wij:

 • Uw gegevens verwerken in overeenstemming met onze doelen.
 • Zo veel mogelijk de verwerking en opslag van gegevens beperken tot datgene wat wij echt nodig hebben om te kunnen werken.
 • Bij ieder nieuwe stap waarbij wij gegevens nodig hebben zullen wij altijd om uw toestemming vragen.
 • Voortdurend in de gaten blijven houden dat onze technische maar ook organisatorische maatregelen ervoor zorgen dat uw gegevens goed beschermd zijn en blijven.
 • Geen gegevens verstrekken aan derden zonder dat daar een legitieme reden voor is zoals het uitvoeren van onze, met u afgesproken, werkzaamheden of het naleven van een wettelijke eis.
 • Uw rechten kennen en respecteren en dat wij ook in dit verband een open en lerende organisatie zijn en met enige regelmaat onze processen en werkwijze tegen het licht houden en met u en elkaar in gesprek blijven over hoe het gaat en wat we kunnen verbeteren.

Publiek Netwerk, gevestigd te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bezoek en postadres: Diakenhuisweg 39, 2033 AP Haarlem

Contactgegevens: Telefoon: 023 7676916 Mail: info@publieknetwerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Publiek Netwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Van kandidaten

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van kandidaten verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht en geboortedatum
 • Telefoonnummer, woonadres en emailadres
 • Ervaring en arbeidsverleden (cv’s)
 • Referenties en getuigschriften en eventuele testresultaten die u zelf hebt aangeleverd of via ons hebt gedaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens van kandidaten verwerken

Publiek Netwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Publiek Netwerk bemiddelt voor u in arbeidsrelaties, om dit te kunnen doen moet u uitdrukkelijk instemmen dat wij met u in contact staan en potentiële opdrachtgevers in contact staan. U levert zelf hiervoor alle gegevens aan ons, zoals uw CV en referenties, en u kunt deze zelf aanpassen of verwijderen.
 • Publiek Netwerk biedt u de mogelijkheid om op de hoogte gehouden te worden van onze diensten en nieuws. Tenzij u al reeds hiervoor bent aangemeld dient u vanaf heden zichzelf hiervoor aan te melden.

Van opdrachtgevers

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Functie contactpersoon
 • Telefoonnummer, werkadres en emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij deze gegevens verwerken

Publiek Netwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Publiek Netwerk bemiddelt voor u in arbeidsrelaties, om dit te kunnen doen moet u uitdrukkelijk instemmen dat wij met u als opdrachtgever in contact staan en met geschikte kandidaten in contact staan.
 • Publiek Netwerk biedt u de mogelijkheid om op de hoogte gehouden te worden van onze diensten en nieuws. Tenzij u al reeds hiervoor bent aangemeld dient u vanaf heden zich zelf hiervoor aan te melden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Publiek Netwerk maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Alle verwerkingen van de door uw aangeleverde gegevens worden door onze professionals zorgvuldig uitgevoerd. Al onze professionals zijn gehouden aan geheimhouding van uw gegevens en wij werken volgens de gedragsnormen en codes van NVP en Summum.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Publiek Netwerk bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Publiek Netwerk zal uw gegevens niet aan derden verstrekken en nimmer verkopen. Wij nemen uw privacy heel serieus. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Alleen in gevallen waar de wet ons daartoe verplicht zullen wij gehoor geven aan gegevensverzoeken van politie of overheidsinstanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Wij gebruiken deze dienst om de zichtbaarheid, relevantie en functionaliteit van de website te garanderen. Onze webserver maakt tevens analyse van bezoeker statistieken waarbij het IP adres van uw bezoek opgeslagen wordt in een analyse bestand. Deze zogenaamde Logfiles worden na de analyse niet bewaard en dienen uitsluitend om het functioneren van de website te garanderen. Wanneer u inlogt in uw account zal de website hiervoor een cookie plaatsen tijdens uw sessie. Dit is nodig om de integriteit van de verbinding te garanderen. U kunt deze cookie naderhand verwijderen of u browser zo instellen dat deze automatisch wordt verwijderd. Raadpleeg hiervoor de actuele gebruiksaanwijzing voor uw browser bij de leverancier hiervan. Let op: het is in uw eigen belang om altijd een up to date browser te gebruiken en deze zorgvuldig in te stellen. Wij doen er alles aan om de website verbinding met u up to date te houden. Onze webhoster heeft zich verplicht om te allen tijde op de server voor updates en beveiliging te zorgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Publiek Netwerk. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@publieknetwerk.nl. Wij streven er naar om u zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een redelijk termijn te helpen met uw verzoeken. Ter bescherming van uw privacy en uw gegevens zullen wij bij een verzoek van u verlangen dat u bereid bent om u zelf te legitimeren. Dit om te voorkomen dat iemand zich als u kan voordoen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij doen er alles aan om onze systemen en werkprocessen zo veilig mogelijk te houden. Het is voor ons heel belangrijk dat uw gegevens beschermd zijn en blijven tegen onrechtmatige verwerking of misbruik. Wij hebben dan ook een aantal maatregelen genomen:

 • Een ieder die namens Publiek Netwerk met uw gegevens omgaat is gehouden een aan geheimhouding.
 • Al onze systemen zijn beveiligd met persoonlijke gebruikers wachtwoorden en namen.
 • Op al onze IT infrastructuur worden de updates tijdig uitgevoerd.
 • Onze systemen zijn voorzien van een backup strategie en deze backupbestanden zijn beveiligd.
 • Wij blijven op de hoogte van beveiligingstechnieken en testen met enige regelmaat onze maatregelen.
 • Iedereen bij Publiek Netwerk is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Middels periodieke informatierondes en interne communicatie blijven we op de hoogte en bespreken we ook met elkaar wat de stand van zaken is en hoe wij ermee omgaan.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Publiek Netwerk adviseert u dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. De meest actuele versie is te vinden op onze website.

Publiek Netwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons. Dat kan via email: info@publieknetwerk.nl of in dringende gevallen met ons te bellen op 023-7676916.

Augustus 2020