VOOR DE PUBLIEKE SECTOR

Publiek Netwerk is een zelfstandige organisatie, landelijk actief, met kantoren in Haarlem en Arnhem. Ervaren in interim. Expert in werving & selectie. Inspirerend met trainees. We bieden, gericht op de publieke sector, oplossingen voor organisatie en personele vraagstukken. Met onze diensten helpen wij de overheid en publieke organisaties om weerbaar en wendbaar te zijn en te blijven. Om qua bezetting en expertise mee te bewegen met de interne- en externe ontwikkelingen die het van uw organisatie vragen. Tegelijkertijd ontwikkelen wij loopbanen voor mensen met een hart voor de publieke sector.

Missie  

Sterk in flexibele capaciteit en thuis in de publieke sector. Van hieruit dragen we bij aan de ontwikkeling van mens en organisatie met een duurzaam karakter. 

Visie 

Het inzetten van een kwalitatief hoogwaardig netwerk om daarmee de ontwikkelkracht van de publieke sector, en de mensen werkzaam daarin, te versterken. Dat doen wij vanuit passie, professionaliteit en plezier, met aandacht en oog voor organisaties en mensen. 

Kernwaarden

Passie: vanuit intrinsieke betrokkenheid, met hart voor de publieke sector, doortastend, vasthoudend en succesvol zijn in wat wij doen.   

Professionaliteit: met aandacht voor de mens en organisatie dragen we bij aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening met een duurzaam resultaat.   

Plezier: vanuit een positieve grondhouding en plezier in ons werk mensen en organisaties verder brengen. 

mvo

Als HR-dienstverlener in de publieke sector zijn we bewust van onze voorbeeldfunctie. We dragen de Sustainable Development Goals van de VN actief uit in samenwerking met onze opdrachtgevers, leveranciers, (zelfstandige) professionals en medewerkers.

Diversiteit en inclusie

Ons personeelsbestand is divers en inclusief. Wij omarmen verschillen in leeftijd, afkomst, levenservaring en religie. We streven naar diversiteit in onze bemiddeling van professionals. Wij zijn tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en richten ons op onze missie: de ontwikkeling van mens en organisatie met een duurzaam karakter. 

DUURZAME INZETBAARHEID

Wij stimuleren zelfontplooiing. Onze Academy geeft professionals handvatten voor hun eigen ontwikkeling. Door support op persoonlijke ontwikkeling en via persoonlijke begeleiding dragen wij bij aan het ‘fit’ houden van de mens en aan inzetbaarheid bij veranderingen in de samenleving en arbeidsmarkt.

DUURZAAMHEID

We zijn zuinig op onze aarde en voeren een actief milieubeleid. Zo reizen onze professionals bij voorkeur met OV en fiets. Auto’s zijn alleen toegestaan met lage CO2 uitstoot. We scheiden ons afval en maken gebruik van milieuvriendelijke producten. We zijn actief op energiebesparende maatregelen, waaronder uitbanning van gas op ons kantoor.

even kennismaken

Wij ontmoeten graag mensen met hart voor het maatschappelijk belang. Een gesprek over wat bij je past en verder brengt gaan we graag aan.

Neem contact op